Roľnícke družstvo Vavrečka-Ťapešovo

Dlhoročná tradícia produktov v syrárskej výrobe
z tých najčerstvejších a najchutnejších
výrobkov vysokej kvality.

Roľnícke družstvo Vavrečka-Ťapešovo

Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo má dlhoročnú tradíciu v syrárskej výrobe a ponúka len tie najčerstvejšie a najchutnejšie výrobky vysokej kvality.
Jednotné roľnícke družstvo
V družstve I. typu, založenom na jar 1950, bolo 12 členov. Na druhý typ prešlo JRD v roku 195. Za tri roky trvania JRD sa vo vedení vystriedalo sedem predsedov a družstvo sa rozpadlo. V apríli 1953 bolo založené JRD nanovo. V marci 1953 sa odhlásilo viac ako polovica roľníkov. Väčšinové družstvo založili v roku 1957 a predsedom sa stal Vendelín Hurák. V roku 1958 to bolo celoobecné JRD na čele s predsedom Jánom Kalajom. Po vzniku JRD Magura Ťapešovo bol, aj po zlúčení s lokčianskym družstvom v roku 1987, predsedom Ing. Jozef Socha až do roku 1993. Družstvo dosahovalo veľmi dobré výsledky vo viacerých oblastiach vďaka zodpovednému prístupu k práci nielen vedenia ale aj členov družstva. Popredné miesta obsadzovali v „Oravskej mliečnej lige“.
Dlhoročným predsedom Roľníckeho družstva Vavrečka - Ťapešovo bol Ing. Pavol Trabalka. Po roku 1993 sa vybudovala syráreň na spracovanie surového kravského mlieka z vlastnej produkcie. O jej výrobky je veľký záujem. (zdroj tapesovo.ocu.sk )